Jadrový test v Severnej Kórei

Novinka

Jadrový test, ktorý vykonala Severná Kórea bol zaznamenaný aj na Slovensku. Informovala o tom SAV

Národná sieť seizmických staníc (NSSS) Slovenska, prevádzkovaná Ústavom vied o Zemi SAV (ÚVZ SAV) dňa 03.09.2017 o 03:41:09 hod. UTC zaznamenala seizmické vlny, ktoré boli vyvolané nukleárnym testom, vykonaným v Severnej Kórei v oblasti Punggje-ri dňa 3. septembra 2017 o 12:20 hod. miestneho času (03:20 UTC). Seizmické otrasy boli na ÚVZ SAV následne interpretované a táto analýza stanovila veľkosť explózie,  ktorá zodpovedá zemetraseniu s magnitúdom 6,5.

O sile tejto jadrovej skúšky svedčí aj živý seizmogram zo seizmickej stanice Kolonické sedlo zo dňa 03.09.2017,  kde aj voľným okom zreteľne vidno príchod seizmických vĺn.


Interpretované údaje sú vo veľmi dobrej zhode s neskoršími finálnymi parametrami určenými
medzinárodným seizmologickým centrom CSEM-EMSC.

Záznamy nukleárneho testu zo dňa 03.09.2017 v Severnej Kórei na staniciach Národnej siete seizmických staníc spolu s označením časov príchodov identifikovaných seizmických vĺn.

img
Detail záznamu zo seizmickej stanice Červenica
img
Živý seizmogram zo seizmickej stanice Kolonické sedlo