Julské Alpy čakajú intenzívne zrážky

- Ľ.F.
Novinka

Na hraniciach Rakúska, Slovinska a Talianska očakávajú intenzívne zrážky. Do oblasti Julských Álp prinesie tlaková níž so stredom nad Jadranom do piatku viac ako 150 milimetrov.