Koho najčastejšie a kedy zabíjajú blesky ?

Novinka

Americký úrad NOAA vyhotovil štatistiky obetí, ktoré si vyžiadal zásah blesku. Úrad skúmal dáta z rokov 2006 až 2013. Počas tohto obdobia zomrelo celkovo 261 ľudí.

  • 81% to všetkých obetí tvoria muži a zvyšných 19% ženy. Muži tak pravdepodobne viac podceňujú riziko a sú tak náchylnejší na zásah blesku a následné úmrtie.
  • Zistilo sa, že až 48% obetí tvoria rybári. Ďalších 23% tvoria ľudia, ktorí sa nachádzali s nejakým plavidlom na vodnej hladine. 21% obetí sa v čase úderu blesku nachádzalo pri vodnej hladine alebo na pláži a 8% v čase úderu plávalo vo vode.
  • Najviac ľudí zomrelo vo veku 20 až 29 rokov Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili ľudia od 10 do 19 rokov.
  • Z dát tiež vyplýva, že až 37% ľudí zomrelo v nedeľu a 27% počas soboty. To je pravdepodobne zapríčinené tým, že ľudia voľné dni väčšinou trávia v exteriéri. 

 

img