Krupobitie v oblasti Vojvodiny

- Autonómna Pokrajina Vojvodina - P.M.
Novinka

V Srbsku dnes búrky prinášali aj časté krupobitie, ktoré niekde aj zničilo úradu.