Libanon pokryl sneh

- Libanon - P.M.
Novinka

Púšť v Libanone pokryla vrstva čerstvého snehu po tom, čo do oblasti severnej Afriky prenikol studený vzduch od severu.