Libanon pokryl sneh

- Libanon
Novinka

Púšť v Libanone pokryla vrstva čerstvého snehu po tom, čo do oblasti severnej Afriky prenikol studený vzduch od severu.

img
Pokrytá libanonská púšť, foto: Elie Khmeisser a Charbel Farah
img
Pokrytá libanonská púšť, foto: Elie Khmeisser a Charbel Farah
img
Pokrytá libanonská púšť, foto: Elie Khmeisser a Charbel Farah