Mimoriadne nízka rozloha arktického ľadu

Novinka

Rozloha arktického ľadu činila k 21. augustu 5,4 milióna km2. Na mape je jednoznačne vidieť, že táto rozloha je výrazne pod hranicou dlhodobého normálu. 

K údajom k 15.8. by táto rozloha bola o 1,6 milióna km2 menšia ako je dlhodobý normál.