Mohutný vír v Kalifornii

- Bishop
Novinka

Prachový vír sa vyskytol v oblasti Bishopu v Kalifornii. Prachový vír vzniká nerovnomerným prehrievaním zemského povrchu. Teplý vzduch od zemského povrchu stúpa a rotuje, pričom dokáže vytvoriť aj takýto vír, ktorý však nie je spojený so základňou mraku: