Možné tornádo

- P.M.
Novinka

V Holandsku, na pobreží Severného mora zaznamenali možné tornádo.