Na Hornom Ponitrí cez 20 mm

07.06.2019 o 09:37 - Ľ.F.
Novinka

Ranné búrky priniesli výraznejšie zrážky do oblasti Dolných Vesteníc na Hornom Ponitrí. Búrky tu priniesli celkovo 25 milimetrov.