Na Hornom Ponitrí cez 20 mm

- Ľ.F.
Novinka

Ranné búrky priniesli výraznejšie zrážky do oblasti Dolných Vesteníc na Hornom Ponitrí. Búrky tu priniesli celkovo 25 milimetrov.