Piesočná búrka nad Mongolskom a Čínou

Novinka

NASA zverejnila zaujímavé zábery na Čínu a Mongolsko. Oblasť nízkeho tlaku spôsobila v oblasti piesočnú búrku a index kvality ovzdušia sa vďaka rozvírenému piesku výrazne zhoršil aj v samotnom Pekingu.