Pod Tatrami je už -21°C

- P.M.
Novinka

Aktuálne teploty na našom území stále klesajú. Najchladnejšie je na Lomnickom štíte, kde je -26°C. Spomedzi nižších polôh je najchladnejšie v Starej Lesnej pri Tatranskej Lomnici, kde je -20,7°C. Medzi ďalšie lokality patrí Poprad s -20,5°C, Liptovský Mikuláš s -17,8°C, Tatranská Javorina a Telgárt s -17,5°C a v Lome nad Rimavicou a v Podolínci je aktuálne -17,2°C.