Príchod studeného vzduchu do Európy

Novinka

Vpád arktického vzduchu do Európy je dobre pozorovateľný aj na satelitných snímkach. Od severu sa cez Škandináviu a západné Rusko presúva ďalej na juh. Vzduch je možné pozorovať kvôli zmenšenej oblačnosti a kondenzácii vodných pár, ktorú spôsobuje prílev studeného vzduchu nad teplejšie vody mora.