Silné búrky na Balkáne

- P.M.
Novinka

V Slovinsku aj v Chorvátsku sa dnes vyskytovali silné búrky s krúpami.