Slovinská supercela

- Senožeče - P.M.
Novinka

Supercelu sa podarilo zdokumentovať aj nad Slovinskom. Včera sa vyskytla pri obci Senožeče.