Slovinská supercela

- Senožeče
Novinka

Supercelu sa podarilo zdokumentovať aj nad Slovinskom. Včera sa vyskytla pri obci Senožeče.