Smogová situácia v Pekingu

- Peking
Novinka

V Pekingu je vyhlásená smogová situácia. Koncentrácia prachu prekračuje viac než 4-násobne povolené limity.