Sucho na Slovensku pominulo

- P.M.
Novinka

Uplynulé dni priniesli na naše územie výraznejšie zrážky. Vďaka tomu sucho na takmer celom území pominulo. V povrchovej vrstve do 40 cm, čo je dôležité pre záhradkárov sucho na celom území nepanuje. Vlaha však neprenikla do hlbšej vrstvy od 40 do 100 cm.