V apríli sa najsilnejšie búrky vyskytli na juhu

Novinka

Apríl priniesol prvé silnejšie búrky. Podľa vyhodnotenia z detekcie bleskov sa najsilnejšie vyskytli na juhu Slovenska.

V apríli sa najsilnejšie búrky vyskytli na juhu

Búrky sa počas uplynulého mesiaca vyskytli takmer na celom našom území, pričom najviac búrok sa vyskytlo na juhu Slovenska. kde bolo zaznamenaných 5 až 7 búrkových dní.

Z nich boli najsilnejšie búrky na juhu Podunajskej nížiny a na Gemery. Vyskytli sa tu 2 silnejšie búrky.

img
celkový počet zaznamenaných búrkových dní, zdroj: blesky.bourky.cz
img
celkový počet zaznamenaných silných búrkových dní, zdroj: blesky.bourky.cz