V Banskej Bystrici sa kvalita ovzdušia zhoršila

- P.M.
Novinka

Počas uplynulej noci vydal SHMÚ signál výstraha pred smogovou situáciu aj pre oblasť Banskej Bystrice, ktorá sa tak pripojila ku Košiciam. Limity polietavého prachu PM10 prekročili limit viac ako dvojnásobne. Signál výstraha platí pre Banskú Bystricu od včerajších 23:00. 

Pre Košice platí tento signál už od včerajšieho popoludnia.