V Česku vyhlásená smogová situácia

- Ostrava
Novinka

ČHMÚ vydal varovanie pred smogom. Koncentrácia prachových častíc PM10 v oblasti Ostravy niekoľkonásobne prekračuje povolené limity.

img
smogová situácia na Morave