Večer sa rozfúka silný vietor

Novinka

Počas dnešného dňa sa do našej oblasti od juhozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň sa však v oblasti Britských ostrovov a v Beneluxe vytvorila samostatná hlboká tlaková níž. Medzi touto tlakovou nížou a tlakovou výšou, ktorá sa postupne presúva cez naše územie ďalej na východ vznikne výrazný tlakový gradient.

Popoludní a večer sa tak od juhu rozfúka silný nárazový vietor, ktorý bude na horách dosahovať silu víchrice, ojedinele až silu mohutnej víchrice. Z nižších polôh bude najsilnejšie fúkať v oblasti Podunajskej nížiny a Záhoria, kde môžu nárazy ojedinele dosiahnuť rýchlosť až 100 km/h. Veterno bude aj na zvyšku územia, no vietor tu bude slabší, v nárazoch cca do 70 km/h. 

Silný vietor sa takisto vplyvom fénového efektu (fénovému efektu sme sa venovali v samostatnom článku) môže vyskytnúť na záveterných stranách hôr. V nárazoch môže takisto dosiahnuť hodnoty blížiace sa k 100 km/h. Podobne veterné počasie bude aj počas zajtrajšieho dňa. Vietor začne ustávať v noci na utorok.