Výbuch sopky v Indonézii

- P.M.
Novinka

V Indonézii dnes vybuchla sopka Sinabung.