Zasnežený Kaukaz

Novinka

Pohorie Kaukaz, nachádzajúce sa medzi Kaspickým a Čiernym morom je z hľadiska zrážok veľmi rôznorodé. Zatiaľ čo južné a západné stráne obdržia každoročne viac ako 2 metre snehu, na východných a severných strániach je to len 90 centimetrov. Zasnežené pohorie je viditeľné aj na snímkach z družice Terra z 2. februára.