Zrážok je tento rok zatiaľ dostatok

Novinka

Po zrážkovo výdatnej prvej polovici tohto roka, kedy sme na všetkých staniciach zaznamenali prebytok zrážok sa uplynulé dva mesiace nesú v stabilnejšom charaktere počasia, ktoré prináša menšie množstvo zrážok. Na mnohých staniciach stále prevláda ročný prebytok zrážkových úhrnov. Najvýraznejší prebytok je na stanici v Hurbanove, kde je zatiaľ o 270 mm zrážok viac ako je dlhodobý priemer na súčasnú ročnú dobu. V Bratislave sa však z prebytku pomaly dostávame do deficitu a ten už nastal na východnom Slovensku.

V Kamenici nad Cirochou chýba okolo 20 mm zrážok a vzhľadom na očakávané stabilnejšie počasie bude deficit narastať.

img
img
img
data: SHMÚ