NASA spúšťa iniciatívu FireSense

25.05.2022 o 08:02 - Dominik Cenkner

NASA včera oznámila iniciatívu s názvom FireSense, ktorej cieľom je zaviesť systémový prístup na zlepšenie riadenia lesných požiarov a požiarov v prírodnom prostredí.Toto úsilie predstavila na stretnutí v rámci konferencie Fire & Climate organizovanej Medzinárodnou asociáciou pre požiare v prírodnom prostredí (IAWF) v Pasadene v Kalifornii. Cieľom projektu FireSense je využiť zdroje NASA a jej desaťročia vedeckých údajov o Zemi na informovanie rozhodovacích orgánov a usmerňovanie činností v oblasti riadenia požiarov.

Ilustračné foto, zdroj: nasa.gov
Ilustračné foto, zdroj: nasa.gov