TORNÁDO zosadlo pri Viedni. Supercela postúpila nad Slovensko

Článok
Silné tornádo sa počas dnešného dňa prehnalo okolím Viedne

Počasie bolo počas dnešného dňa premenlivé. Už v skorých ranných hodinách začal cez naše územie postupovať teplý front. Spočiatku na viacerých miestach pršalo, neskôr sa pridali aj búrky. Tie sa tvorili na strednom Slovensku a postupovali ďalej na východ. Na viaceré miesta priniesli búrky aj výraznejšie úhrny zrážok.

Postupne sa však vyjasnilo a po prechode frontu sa naše územie dostalo do teplého sektoru frontálneho systému. Dopadajúce slnečné žiarenie spôsobilo výpar vody, ktorá napršala počas predchádzajúcich zrážok. Vonku tak na viacerých miestach ostalo dusno (v meteorológii sa považuje za dusno situácia, keď parciálny tlak vodnej pary v ovzduší presiahne približne 18,7 hPa). Vysoká vlhkosť v spodných vrstvách troposféry tvorí podstatné ,,palivo" pre tvorbu búrok. Oblasť za teplým frontom sa zároveň stala nestabilná. Za nestabilný vzduch považujeme situáciu, keď určitú masu vzduchu (z prízemnej vrstvy troposféry) s určitou teplotou a vlhkosťou vyzdvihneme do určitej výšky v ktorej je táto masa vzduchu teplejšia ako okolie a tým pádom je nútená stúpať nahor.
 
Presne takáto situácia nastala aj dnes. Vzduch bol po prechode teplého frontu nestabilný a vlhký. Chýba už len posledný faktor na tvorbu búrok a tou je nejaký impulz. Impulzy pre tvorbu búrok tvoria často hory, ktoré tvoria prekážku a nútia vzduch stúpať nahor. Ešte výraznejším činiteľom sú fronty, či brázdy nízkeho tlaku vzduchu, ktoré vyvolávajú pri ich prechode výstupné prúdy. Brázda nízkeho tlaku vzduchu je oblasť nižšieho tlaku vzduchu zvyčajne medzi dvoma oblasťami vyššieho tlaku vzduchu. V tejto ,,brázde" dochádza ku horizontálnej konvergencii (vietor prúdi napr. z východu a zo západu a v strede sa zráža) čím je nútený stúpať. Vietor nemá inú možnosť, len stúpať nahor, čím dostane vlhkú masu vzduchu do úrovne, v ktorej je už nestabilná a je nútená stúpať.
 
Práve takáto brázda začala počas dnešného popoludnia prechádzať cez východné Rakúsko smerom na východ. To vyvolalo impulz potrebný na vznik búrok. Vzduch bol dostatočne nestabilný a vhodný na tvorbu silnejších búrok. Ďalší vývoj búrok ovplyvňuje zmena smeru a rýchlosti vetra s rastúcou výškou, čo sa nazýva aj strih vetra. Práve strih vetra bol dnes vhodný pre tvorbu silnejších, supercelárnych búrok.
 
 
Za supercelu sa považuje silná búrka, ktorej jadro má presne definované črty. Supercela je sprevádzaná silným výstupným, rotujúcim prúdom, ktorý udržuje búrku ,,pri živote". V tomto type búrky je jasne oddelený teplý výstupný od studeného zostupného prúdu, čim sa navzájom nevylúčia a búrka má zvyčajne dlhšiu životnosť. Aby takýto prúd vznikol je potrebné silné výškové prúdenie. Nie každá supercela však môže byť sprevádzaná aj tornádom.
 
Pre vznik tornáda sa smer vetra v najnižších vrstvách troposféry musí s rastúcou výškou stáčať, najlepšie v smere hodinových ručičiek. Práve počas dnešného dňa k nám v najnižších vrstvách troposféry prúdil horúci vzduch od juhu, vo Viedni až od juhovýchodu. Na dnešnej aerologickej sondáži z Viedne môžeme pozorovať stáčanie vetra v najnižších hladinách troposféry, silnejšie výškové prúdenie a nestabilné zvrstvenie vzduchu - ideálne podmienky pre tvorbu tornáda.
 

Búrka vznikla približne o 15:00 v oblasti východne od Mödlingu. Bunka najskôr vykazovala vysoké hodnoty odrazivosti vo vyšších hladinách, čo ihneď nasvedčovalo výskytu krúp. Búrka postupne naberala na sile a približne o 15:45 sa rozdelila na dve bunky, "left mover" a "right mover". Delenie bunky na dve, pričom tá, ktorá je napravo je dominantná, je dôležitým znakom supercely.

O 16:30 sme detegovali výraznú rotáciu v spodných hladinách. Mali sme možnosť detegovať aj silný výstupný prúd supercely. Ten sa prejavuje výrazným znížením radarovej odrazivosti v spodných hladinách (na radare 2 km), zároveň s vysokou odrazivosťou vo vyšších hladinách.

Podmienky pre vznik supercely tak boli ideálne a stáčanie v spodnách vrstvách naznačovalo aj podmienky vhodné pre tornádo. To sa nakoniec aj vyskytli. V okolí letiska Schwechat zosadlo na zem tornádo.

Škody sú hlásené najmä na úrode a zvieratách. Treba dodať, že tornáda nie sú nezvyčajné. Globálne otepľovanie prináša okrem iného aj extrémnejšie prejavy búrok. Len počas uplynulého víkendu sa na česko-poľskom pohraničí vyskytlo tornádo o sile F2. V susednom Maďarsku sa tento rok vyskytlo už 7 tornádo.

Supercela neskôr postúpila ďalej nad Stupavu a postupne sa rozpadla. Ďalšie zábery a galériu z tornáda, ktoré sa vyskytlo vo východnom Rakúsku si pozrite TU.

img